Jeanneau Sun Odyssey 44i
pdf
Jeanneau Sun Odyssey 44i
Εικόνες
Κάντε κλικ στις φωτογραφίες!
Caribbean Yacht Broker - Jeanneau Sun Odyssey 44i
Caribbean Yacht Broker - Jeanneau Sun Odyssey 44i Caribbean Yacht Broker - Jeanneau Sun Odyssey 44i Caribbean Yacht Broker - Jeanneau Sun Odyssey 44i Caribbean Yacht Broker - Jeanneau Sun Odyssey 44i Caribbean Yacht Broker - Jeanneau Sun Odyssey 44i Caribbean Yacht Broker - Jeanneau Sun Odyssey 44i Caribbean Yacht Broker - Jeanneau Sun Odyssey 44i Caribbean Yacht Broker - Jeanneau Sun Odyssey 44i
Ταχυδρομική διεύθυνση του διαφημιζόμενου
Μεσίτης
Caribbean Yacht Broker
Sint Maarten - Philipsburg
Όνομα
Monika Venohr
Monika Venohr 
Πόλη
Simson Bay 
Χώρα
Antillen 
Τηλέφωνο
+34 692 264069 
Τηλέφωνο 2
0049-160-1032714 
Στείλτε e-mail στο
Στείλτε e-mail στο Πωλητής
είναι υποχρεωτικά Τα πεδία αυτά
e-mail σας
Το όνομά σας
Το τηλέφωνό σας
Οι ερωτήσεις σας
Κωδικός ασφαλείας

Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανανεώσετε
Εισάγετε τον κωδικό από την εικόνα - ακριβώς
Στείλτε e-mail και ένα αντίγραφο σε μένα;
Αποστολή
Τα στοιχεία του κινητήρα Δίσκοι
Κύρια μηχανή 1
Κατασκευαστής
Yanmar - 4JH4 TE 
Τύπος κίνησης
Ντίζελ-μηχανικές 
έτος
2009 
Power
75,0 hp ( 56 kW )  
Επανατοποθετήστε Έτος
 
Ώρες
 
Τύπος καυσίμου:
Ντίζελ 
Προώθηση
Saildrive 
Προπέλα
3 λεπίδα έλικα σταθερού 
Περιγραφή Αγγλικά Γερμανικά Ισπανικά Γαλλικά Ιταλικά Ρώσικα Αραβικά

Αγγλικά Αγγλικά

Jeanneau Sun Odyssey 44i

Year of construction 2009
Width 4.37 m
Length 13.75 m
Draft 2.05 m
Berths 9
Cabins 4
Anchor chain 70.00 m
Engine Yanmar 75 hp
Diesel tank 240,00 l
Water tank 615,00 l
Flag Germany

features
Furling genoa / furling
Double helm
elec. windlass
echo sounder
FM Phone
CD player
GPS
GPS with chart plotter
autopilot
cooling system
hot water
Dinghy with paddle
Bimini
Sprayhood
Holding tank
Bow
Deckshauswinsch

SAFETY EQUIPMENT: Life raft, life jackets, life jackets, life buoy, VHF, lightning buoy, set of distress signals, flashlight, first aid kit, emergency tiller, sea anchor, boatswain's chair, navigation lights.

NAVIGATION: GPS, autopilot, cockpit instruments, color plotter, chartplotter, shortwave radio, echosounder, log, wind gauge, windex, compass, nautical charts, harbor handbook, clock, barometer, binoculars, handheld compass, flags QNC, beacon index.

OTHER EQUIPMENT: bimini top, radio-cd player, dinghy, electric windlass, hot water, inverter, stereo-radio, compressor refrigerator, cockpit table, sun shade, electric bilge pump, battery charger + shore power, electricity socket 12 volt, 220 volt socket, boarding ladder, gangway , Stern shower, pantry complete, gas stove with oven, gas bottle, hand tools, sails repair kit, official boat certificate, mask, sewage tank.


Γερμανικά Γερμανικά

Jeanneau Sun Odyssey 44i

Baujahr 2009
Breite 4,37 m
Länge 13,75 m
Tiefgang 2,05 m
Kojen 9
Kabinen 4
Ankerkette 70,00 m
Motor Yanmar 75 hp
Dieseltank 240,00 l
Wassertank 615,00 l
Flagge Deutschland

Ausstattungsmerkmale
Rollgenua / Rollgroß
Doppelsteuerstand
elektr. Ankerwinsch
Echolot
UKW-Telefon
CD-Player
GPS
GPS mit Kartenplotter
Autopilot
Kühlsystem
Warmwasser
Schlauchboot mit Paddel
Bimini
Sprayhood
Fäkalientank
Bugstrahlruder
Deckshauswinsch

SICHERHEITSAUSRÜSTUNG: Rettungsinsel, Feststoffwesten, Lifebelts, Rettungsring, UKW-Sprechfunk, Blitzboje, Satz mit Notsignalen, Taschenlampe, Verbandskasten, Notpinne, Treibanker, Bootsmannstuhl, Navigationslichter.

NAVIGATION: GPS, Autopilot, Instrumente im Cockpit, Farbplotter, Kartenplotter, Kurzwellenradio, Echolot, Logge, Windmessanlage, Windex, Kompass, Seekarten, Hafenhandbuch, Uhr, Barometer, Fernglas, Handpeil-Kompass, Flaggen QNC, Leuchtfeuerverzeichnis.

SONSTIGE AUSSTATTUNG: Bimini-Top, Radio-CD-Spieler, Beiboot, Elektrische Ankerwinde, Warmwasser, Inverter, Stereo-Radio, Kompressorkühlschrank, Cockpittisch, Sonnensegel, Elektrische Bilgenpumpe, Batterieladegerät + Landkabel, Steckdose 12 Volt, Steckdose 220 Volt, Badeleiter, Gangway, Heckdusche, Pantry Komplett, Gasherd mit Backofen, Gasflasche, Bordwerkzeug, Segel Reparatursatz, Amtliches Bootszeugnis, Taucherbrille, Fäkalientank.


Ισπανικά Ισπανικά

Jeanneau Sun Odyssey 44i

Año de construcción 2009
Ancho 4.37 m
Longitud 13.75 m
Draft 2.05 m
Literas 9
Cabañas 4
Cadena de ancla 70.00 m
Motor Yanmar 75 hp
Tanque diesel 240,00 l
Tanque de agua 615,00 l
Bandera Alemania

características
Enrollador Génova / Enrollador
doble del timón
elec. torno
sonar
FM Teléfono
reproductor de CD
GPS
GPS con trazador gráfico
piloto automático
sistema de refrigeración
agua caliente
Dinghy con paleta
Bimini
Capota
tanque de aguas negras
arco
Deckshauswinsch

EQUIPO DE SEGURIDAD: Balsa salvavidas, chalecos sólidos, Correas de seguridad, salvavidas, VHF, Luz flotante, Caja de llamaradas, linterna, botiquín de primeros auxilios, Caña de emergencia, Ancla, silla de contramaestre, luces de navegación.

NAVEGACIÓN: GPS, piloto automático, el panel de control en bañera, Ploter color, plotter, recepción de radio, sonda, Corredera, Velocidad de viento, Equipo de viento, brújula, Derrotero, Reloj, Barómetro, Prismáticos, Aguja de marcar, Banderas QNC, Cuaderno de faros.

OTRO EQUIPO: Bimini, Radio-CD, Embarcación auxiliar, Molinete eléctrico, Agua caliente, inversor, radio estéreo, Refrigerador de compresión, Mesa de bañera, Toldo del sol, bomba de achique eléctrica, Cargador de baterías, Conexión 12V, Conexión 220V, Escalera de baño, Pasarela , ducha de cubierta, cocina completa, cocina a gas con horno, botella del gas, herramientas, kit de reparación de la vela, Licencia del yate, Máscaras, tanque de aguas negras.


Γαλλικά Γαλλικά

Jeanneau Sun Odyssey 44i

Année de construction 2009
Largeur 4,37 m
Longueur 13.75 m
Tirant d'eau 2,05 m
Couchettes 9
Cabines 4
Chaîne d'ancre 70.00 m
Moteur Yanmar 75 hp
Réservoir diesel 240,00 l
Réservoir d'eau 615,00 l
Drapeau Allemagne

traits
Génois enrouleur / furling
Double barre
elec. treuil
sonar
téléphone FM
lecteur CD
GPS
GPS avec traceur de cartes
pilote automatique
circuit de refroidissement
eau chaude
Dériveur avec pagaie
Bimini
Pare-brise
réservoir
arc
Deckshauswinsch

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ: Canot de sauvetage, vestes solides, harnais de sécurité, bouée de sauvetage, VHF, Lumière flottante, Boîte de fusées, lampe de poche, trousse de premiers secours, Barre de secours, Ancre flottante, Fauteuil de skipper, Feux de navigation.

NAVIGATION: GPS, Pilote automatique, Panneau de commande dans le cockpit, traceur de cartes couleur, traceur, Radio-récepteur, sondeur, Speedo, du vent, Windex, boussole, Livre de bord, Horloge, Baromètre, Jumelles, Compas de relévement, Fanions QNC, Liste des lumières.

AUTRES ÉQUIPEMENTS: Bimini, Radio-CD, Dériveur, Guindeau électrique, Eau chaude, Convertisseur, radio stéréo, réfrigérateur compression, Table de cockpit, Taud, Pompe de cale électrique, Chargeur de batterie +, prise 12 volts, prise 220 volts, échelle de bain, Passerelle , Stern douche, cuisine complète, cuisinière à gaz avec four, bouteille de gaz, outils à main, kit de réparation de voiles, certificat officiel de bateau, masque, réservoir d'eaux usées.


Ιταλικά Ιταλικά

Jeanneau Sun Odyssey 44i

Anno di costruzione 2009
Larghezza 4,37 m
Lunghezza 13,75 m
Bozza di 2,05 m
Ormeggi 9
Cabine 4
Catena di ancoraggio 70,00 m
Motore Yanmar 75 cv
Serbatoio diesel 240,00 l
Serbatoio dell'acqua 615,00 l
Bandiera della Germania

lineamenti
Avvolgi genoa / avvolgitore
doppio timone
elec. argano
sonar
FM Telefono
lettore CD
GPS
GPS con plotter cartografico
autopilota
sistema di raffreddamento
acqua calda
Dinghy con pagaia
Bimini
sprayhood
serbatoio acqua reflua
arco
Deckshauswinsch

DOTAZIONI DI SICUREZZA: Zattera di salvataggio, giacche solide con cinghie di sicurezza, anello di vita, VHF, Boetta luminosa, Valigetta dei razzi, torcia elettrica, kit di pronto soccorso, Barra, Ancora galleggiante, Inbragatura, Luci di navigazione.

NAVIGAZIONE: GPS, Pilota automatico, Strumenti elettronici esterni, colore chart plotter, plotter, Radio SSB, ecoscandaglio, log, velocità del vento, Windex, Bussola, Portolano, Orologio, Barometro, Binocolo, Bussola da rilevamento, Bandiere di cortesia, Elenco fari.

Altre dotazioni: Bimini, Radio-CD, Tender, Argano elettrico, Acqua calda, inverter, radio stereo, Compressore per frigorifero, Tavolo esterno, Tendalino, Pompa di sentina elettrica, Caricabatteria + Cavo della batteria, Collegamento 12V, Collegamento 220V, Scaletta da bagno, Passerella , doccia sul ponte, cucina completa, cucina a gas con forno, bombola del gas, attrezzi, corredo per riparazione vela, licenza di navigazione, maschere da sub, serbatoio delle acque.


Ρώσικα Ρώσικα

Jeanneau Sun Odyssey 44i

Год постройки 2009
Ширина 4,37 м
Длина 13,75 м
Черновик 2.05 м
Причалы 9
Каюты 4
Якорная цепь 70,00 м
Двигатель Yanmar 75 л.с.
Дизельный бак 240,00 л
Водяной бак 615,00 л
Флаг Германия

черты
Свертывание Генуя / закрутка
Двойной штурвал
элек. брашпиль
сонар
FM телефона
CD плеер
GPS
GPS с картплоттером
автопилот
система охлаждения
горячая вода
Лодка с веслом
Бимини
Sprayhood
Холдинг бак
лук
Deckshauswinsch

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ: Спасательный плот, твердые жилеты, страховочные пояса, спасательный круг, УКВ радио, плавучий буй, сигнальные ракеты, фонарик, аптечка первой помощи, аварийная рукоятка штурвала, якорь, стул боцмана, навигационные огни.

НАВИГАЦИЯ: GPS, автопилот, контрольная панель в кокпите, цветной плоттер, плоттер карт, полоса приемника, эхолот, лаг, определитель скорости ветра, Windex, компас, лоция, часы, барометр, бинокль, пелингатор, Флаги QNC, Список огней.

ДРУГОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: Бимини, радио-CD-плеер, шлюпка, электрический брашпиль, горячая вода, инвертер, стерео радио, компрессорный холодильник, стол для кокпита, Тент от солнца, электрический насос, зарядное устройство + кабель, 12 вольт, 220 вольт, лестница для купания, трап , палубный душ, камбуз в комплекте, газовая плита с духовкой, газовой бутылки, инструменты, набор для починки парусов, корабельная лицензия, дайвинг маска, фекальный бак.


Αραβικά Αραβικά

Jeanneau Sun Odyssey 44i

سنة البناء 2009
العرض 4.37 م
طول 13.75 م
مسودة 2.05 م
المراسي 9
كابينة 4
مرساة سلسلة 70.00 م
محرك ينمار 75 حصان
ديزل خزان 240،00 لتر
خزان المياه 615،00 لتر
علم ألمانيا

ملامح
اللف، جنوة، /، فرلينغ
رأس مزدوجة
كهربائي. مرفاع
السونار
FM الهاتف
جهاز سي دي
GPS
نظام تحديد المواقع مع المخطط الراسمة
الطيار الآلي
نظام التبريد
الماء الساخن
زورق صغير، ب، إمش
بيميني
Sprayhood
القابضة للدبابات
انحناءة
Deckshauswinsch

SAFETY EQUIPMENT: أساسات الحياة، والسترات الصلبة، ويسخر السلامة، خاتم الحياة، VHF، العائمة ضوء، صندوق من مشاعل، مصباح يدوي، الإسعافات الأولية، الطوارئ الحارث والبحر المرساة، كرسي رئيس البحارة، وأضواء الملاحة.

الملاحة: GPS، الطيار الآلي، لوحة التحكم قمرة القيادة، راسمة اللون المخطط، الراسمة، استقبال الفرقة العالم، وعمق أسلم، المفتاح، وسرعة الرياح، ينديكس، البوصلة، كتاب الطيار، على مدار الساعة، بارومتر، ومناظير، واضعة اليد البوصلة، أعلام QNC، قائمة من الأضواء.

معدات أخرى: بيميني، راديو ومشغل CD، طوف، الرفع كهربائية، الماء الساخن، العاكس، راديو ستيريو، ضاغط الثلاجة، الجدول قمرة القيادة، أحد المظلة، الكهربائية مضخة ماء آسن، شاحن البطارية + سلك، 12 المقبس فولت، 220 المقبس فولت، وسلم سباحة، الممشى ، ستيرن دش، مخزن كاملة، موقد غاز مع الفرن، زجاجة الغاز، الأدوات اليدوية، الأشرعة طقم إصلاح، شهادة قارب الرسمية، قناع، خزان الصرف الصحي.

Αποποίηση
Η εταιρεία διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που αναφέρονται με μεγάλη προσοχή,
Ωστόσο, τα δεδομένα δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα.