Bavaria Cruiser 37
pdf
Bavaria Cruiser 37
Εικόνες
Κάντε κλικ στις φωτογραφίες!
Caribbean Yacht Broker - Bavaria Cruiser 37
Caribbean Yacht Broker - Bavaria Cruiser 37 Caribbean Yacht Broker - Bavaria Cruiser 37 Caribbean Yacht Broker - Bavaria Cruiser 37 Caribbean Yacht Broker - Bavaria Cruiser 37 Caribbean Yacht Broker - Bavaria Cruiser 37 Caribbean Yacht Broker - Bavaria Cruiser 37 Caribbean Yacht Broker - Bavaria Cruiser 37 Caribbean Yacht Broker - Bavaria Cruiser 37 Caribbean Yacht Broker - Bavaria Cruiser 37 Caribbean Yacht Broker - Bavaria Cruiser 37 Caribbean Yacht Broker - Bavaria Cruiser 37
Ταχυδρομική διεύθυνση του διαφημιζόμενου
Μεσίτης
Caribbean Yacht Broker
Sint Maarten - Philipsburg
Όνομα
Monika Venohr
Monika Venohr 
Πόλη
Simson Bay 
Χώρα
Antillen 
Τηλέφωνο
+34 692 264069 
Τηλέφωνο 2
0049-160-1032714 
Στείλτε e-mail στο
Στείλτε e-mail στο Πωλητής
είναι υποχρεωτικά Τα πεδία αυτά
e-mail σας
Το όνομά σας
Το τηλέφωνό σας
Οι ερωτήσεις σας
Κωδικός ασφαλείας

Κάντε κλικ στην εικόνα για να ανανεώσετε
Εισάγετε τον κωδικό από την εικόνα - ακριβώς
Στείλτε e-mail και ένα αντίγραφο σε μένα;
Αποστολή
Τα στοιχεία του κινητήρα Δίσκοι
Κύρια μηχανή 1
Κατασκευαστής
Volvo Penta - D1-30 
Τύπος κίνησης
Ντίζελ-μηχανικές 
έτος
2017 
Power
27,0 hp ( 20 kW )  
Επανατοποθετήστε Έτος
 
Ώρες
20 
Τύπος καυσίμου:
Ντίζελ 
Προώθηση
Saildrive 
Προπέλα
3 φορές λεπίδα έλικα 
Περιγραφή Αγγλικά Γερμανικά Ρώσικα Σουηδική Νορβηγικά Δανική Πολωνική

Αγγλικά Αγγλικά

Bavaria Cruiser 37 - 2017 

Technical specifications
Length asl 11,30 m
Width 3.67 m
Draft 1,95 m
Material GRP
Weight 7000 kg
Engine Volvo Penta D1-30, 27,3 hp
Genoa 29 m2
Large 36 m2
2 cabins
4 berths
Year of construction 2017

Nautical equipment
GARMIN GMI 20 Bundle with gauges for wind, speed, water depth and temperature
GARMIN Autopilot system incl. "Shadow drive"
GARMIN VHF radio "Blackbox" VHF 300i AIS (110V with VHF 300)
GARMIN GPS Chartplotter GPSMap 721 with 7 "Multitouch widescreen
FUSION Marine Audio Pack "Basis":
Radio in the salon with 2 speakers each in the salon and cockpit
Remote control in the cockpit
Connection to a NMEA network incl. AUX-Bluetooth dongle 1 USB connection
steering compass

safety equipment
emergency rudder
extinguisher

equipment
Rollmast system: incl. Roller main sail in Dacron with UV protection
Electric bilge pump
Manual bilge pump
Delta anchors 10Kg
Anchor chain galvanized Ø 8 mm 50 meter length
Volvo Penta with Saildrive D1-30
Folding propeller 3-leaf
Dyneema traps for mainsail and foresails
rod kicker
Teak staff deck on cockpit floor
Seat and bathing platform

Facility
Floor "Ocean Line"
Blackout on side and panoramic windows
Warm air heating
2 cabins


Γερμανικά Γερμανικά

Bavaria Cruiser 37 - 2017 

Technische Daten
Länge ü.a 11,30 m
Breite 3,67 m
Tiefgang 1,95 m
Material GFK
Gewicht 7000 kg
Motor Volvo Penta D1-30, 27,3 PS
Genua 29 m2
Groß 36 m2
2 Kabinen
4 Kojen
Baujahr 2017

Nautische Ausrüstung
GARMIN GMI 20 Bundle mit Gebern für Wind, Geschwindigkeit, Wassertiefe und - temperatur
GARMIN Autopilot System incl. "shadow drive“ 
GARMIN VHF-Funkgerät "Blackbox" VHF 300i AIS (110V mit VHF 300) 
GARMIN GPS-Kartenplotter GPSMap 721 mit 7" Multitouch-Widescreen
FUSION Marine Audio Paket "Basis": 
Radio im Salon mit je 2 Lautsprecher im Salon und Cockpit
Fernbedienung im Cockpit
Anbindung an NMEA Netzwerk inkl. AUX-Bluetooth Dongle 1 USB Anschluss
Steuerkompass

Sicherheitsausstattung 
Notruder
Feuerlöscher

Ausrüstung 
Rollmast-System: inkl. Rollgroßsegel in Dacron mit UV-Schutz
Elektr. Bilgenpumpe 
manuelle Bilgenpumpe
Delta-Anker 10Kg
Ankerkette verzinkt Ø 8 mm 50 Meter Länge
Volvo Penta mit Saildrive D1-30
Faltpropeller 3-flügelig
Dyneema-Fallen für Großsegel und Vorsegel
Rod kicker
Teak- Stabdeck auf Cockpitboden
Sitzduchten und Badeplattform 

Einrichtung 
Fußboden „Ocean Line“
Verdunkelung an Seiten- und Panoramafenstern
Warmluftheizung
2 Kabinen 


Ρώσικα Ρώσικα

Bavaria Cruiser 37 - 2017

Спецификации
Длина асфальта 11,30 м
Ширина 3,67 м
Проект 1,95 м
Материал GRP
Вес 7000 кг
Двигатель Volvo Penta D1-30, 27,3 л.с.
Генуя 29 м2
Большие 36 м2
2 каюты
4 спальных места
Год постройки 2017

Морское снаряжение
GARMIN GMI 20 Пакет с датчиками ветра, скорости, глубины и температуры воды
Система автопилота GARMIN, включая «Теневой привод»,
Радиостанция GARMIN VHF «Blackbox» VHF 300i AIS (110 В с VHF 300)
GPS-навигатор GARMIN GPSMap 721 с 7-дюймовым широкоэкранным мультитач
FUSION Marine Audio Pack «Основа»:
Радио в салоне с 2 колонками в салоне и кабине
Пульт дистанционного управления в кабине
Подключение к сети NMEA, включая ключ AUX-Bluetooth 1 Подключение USB
путевой компас

безопасность оборудования
аварийный руль
огнетушитель

оборудование
Система роллмаста: вкл. Валковый парус в Дакроне с УФ-защитой
Электрический трюмный насос
Ручной трюмный насос
Дельта-якоря 10 кг
Анкерная цепь оцинкованная Ø 8 мм Длина 50 метров
Volvo Penta с Saildrive D1-30
Складной пропеллер 3-х слойный
Ловушки Dyneema для грота и хвостов
стержень кикер
Палуба из тикового дерева на полу кабины
Площадка для сидения и купания

объект
Этаж «Океанская линия»
Выключение на боковых и панорамных окнах
Теплый воздух нагрева
2 каюты


Σουηδική Σουηδική

Bavaria Cruiser 37 - 2017

Tekniska specifikationer
Längd asl 11,30 m
Bredd 3,67 m
Utkast 1,95 m
Material GRP
Vikt 7000 kg
Motor Volvo Penta D1-30, 27,3 hk
Genua 29 m2
Stor 36 m2
2 stugor
4 kajer
Byggår 2017

Nautisk utrustning
GARMIN GMI 20 Bunt med mätare för vind, hastighet, vattendjup och temperatur
GARMIN Autopilotsystem inkl. "Skuggdrift"
GARMIN VHF-radio "Blackbox" VHF 300i AIS (110V med VHF 300)
GARMIN GPS kartplotter GPSMap 721 med 7 "multitouch widescreen
FUSION Marine Audio Pack "Basis":
Radio i salongen med 2 högtalare vardera i salongen och cockpiten
Fjärrkontroll i cockpit
Anslutning till ett NMEA-nätverk inkl. AUX-Bluetooth dongle 1 USB-anslutning
styr kompass

säkerhetsutrustning
akut roder
brandsläckare

utrustning
Rollmast system: inkl. Rollers största segel i Dacron med UV-skydd
Elektrisk länspump
Manuell länspump
Deltaankare 10 kg
Ankerkedja galvaniserad Ø 8 mm 50 meter längd
Volvo Penta med segelkörning D1-30
Folding propeller 3-blad
Dyneema fällor för segel och framsäl
stav kicker
Teak personal däck på cockpit golv
Sitt- och badplattform

anläggning
Golv "Ocean Line"
Blackout på sidan och panoramafönster
Varmluft uppvärmning
2 stugor


Νορβηγικά Νορβηγικά

Bavaria Cruiser 37 - 2017

Tekniske spesifikasjoner
Lengde asl 11,30 m
Bredde 3,67 m
Dyp 1,95 m
Materiale GRP
Vekt 7000 kg
Motor Volvo Penta D1-30, 27,3 hk
Genova 29 m2
Stort 36 m2
2 hytter
4 kajder
Byggeår 2017

Nautisk utstyr
GARMIN GMI 20 Bunt med målere for vind, fart, vanndybde og temperatur
GARMIN Autopilot system inkl. "Shadow drive"
GARMIN VHF-radio "Blackbox" VHF 300i AIS (110V med VHF 300)
GARMIN GPS kartplotter GPSMap 721 med 7 "multitouch widescreen
FUSION Marine Audio Pack "Basis":
Radio i salongen med 2 høyttalere hver i salongen og cockpiten
Fjernkontroll i cockpiten
Tilkobling til et NMEA-nettverk inkl. AUX-Bluetooth dongle 1 USB-tilkobling
styringskompass

sikkerhetsutstyr
nødsituasjon ror
apparat

utstyr
Rollmast system: inkl. Roller hovedseil i Dacron med UV beskyttelse
Elektrisk lensepumpe
Manuell lensepumpe
Deltaankre 10 kg
Ankerkjede galvanisert Ø 8 mm 50 meter lengde
Volvo Penta med Saildrive D1-30
Folding propeller 3-blad
Dyneema feller for storseil og forspann
stang kicker
Teak stab dekk på cockpit gulv
Sete og badeplattform

anlegget
Gulv "Ocean Line"
Blackout på siden og panoramavinduer
Oppvarming med varmluft
2 hytter


Δανική Δανική

Bavaria Cruiser 37 - 2017

Tekniske specifikationer
Længde asl 11,30 m
Bredde 3,67 m
Udkast 1,95 m
Materiale GRP
Vægt 7000 kg
Motor Volvo Penta D1-30, 27,3 hk
Genova 29 m2
Stort 36 m2
2 hytter
4 køjer
Byggeår 2017

Nautisk udstyr
GARMIN GMI 20 Bundle med måleinstrumenter til vind, hastighed, vanddybde og temperatur
GARMIN Autopilot system inkl. "Shadow drive"
GARMIN VHF-radio "Blackbox" VHF 300i AIS (110V med VHF 300)
GARMIN GPS Chartplotter GPSMap 721 med 7 "multitouch widescreen
FUSION Marine Audio Pack "Basis":
Radio i salonen med 2 højttalere hver i salonen og cockpiten
Fjernbetjening i cockpit
Tilslutning til et NMEA-netværk inkl. AUX-Bluetooth dongle 1 USB-forbindelse
styretøj kompas

sikkerhedsudstyr
nødsituation ror
ildslukker

udstyr
Rollmast system: inkl. Roller hovedsejl i Dacron med UV beskyttelse
Elektrisk lænsepumpe
Manuel lænsepumpe
Deltaankre 10 kg
Ankerkæde galvaniseret Ø 8 mm 50 meter længde
Volvo Penta med Saildrive D1-30
Folding propeller 3-blad
Dyneema fælder til storsejl og fremspring
stang kicker
Teak personale dæk på cockpit gulv
Sæde og badeplatform

facilitet
Gulv "Ocean Line"
Blackout på siden og panoramavinduer
Varmluft opvarming
2 hytter


Πολωνική Πολωνική

Bavaria Cruiser 37 - 2017

Specyfikacje techniczne
Długość 11,30 m
Szerokość 3,67 m
Projekt 1,95 m
Materiał GRP
Ciężar 7000 kg
Silnik Volvo Penta D1-30, 27,3 KM
Genua 29 m2
Duża powierzchnia 36 m2
2 kabiny
4 koi
Rok budowy 2017

Sprzęt morski
GARMIN GMI 20 Bundle z przyrządami do pomiaru prędkości wiatru, prędkości, głębokości i temperatury
System Autopilot GARMIN wraz z "napędem Shadow"
Radioodbiornik Garmin VHF "Blackbox" VHF 300i AIS (110V z VHF 300)
Garmin GPS Chartplotter GPSMap 721 z 7 "panoramicznym ekranem Multitouch
FUSION Marine Audio Pack "Podstawa":
Radio w salonie z 2 głośnikami w salonie i kokpicie
Zdalne sterowanie w kokpicie
Połączenie z siecią NMEA z adapterem Bluetooth AUX-Bluetooth 1 Połączenie USB
kompas sterowniczy

sprzęt ochronny
awaryjnego steru
gaśnica

sprzęt
System walcowania: w tym główny żagiel rolkowy w Dacron z ochroną przed promieniowaniem UV
Elektryczna pompa zęzowa
Ręczna pompa zęzowa
Delta zakotwiczenia 10Kg
Łańcuch kotwiczny ocynkowany Ø 8 mm długości 50 m
Volvo Penta z napędem Saildrive D1-30
Składana łopatka 3-skrzydłowa
Dyneema pułapki na grzbiet i ogon
pręt kicker
Teak pokładzie personelu na podłodze kokpitu
Siedzisko i kąpiel

łatwość
Podłoga "Ocean Line"
Zamykają się na bok i okna panoramiczne
Ogrzewanie ciepłym powietrzem
2 kabiny

Αποποίηση
Η εταιρεία διασφαλίζει ότι τα δεδομένα που αναφέρονται με μεγάλη προσοχή,
Ωστόσο, τα δεδομένα δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητα.